[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Lê Bá Phẩm

Năm sinh … – Canh Thìn 1820
Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Gia Long. Quê huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Ông dày công giúp Nguyễn Ánh sửa sang việc chính trị.

Xuất thân làm Quốc giám thị học, rồi đổi qua Viện Hàn lâm.

Lại từng ra làm Kí lục ở Trấn Định, ít lâu làm Cai bạ ở Quảng Nam. Sau làm Tả tham tri bộ Hình.

Ông có lần đi sứ Trung Quốc (triều đại nhà Thanh), khi về đổi làm Hiệp trấn Thanh Hóa, sau được triệu về kinh lãnh chức Tham biện ở bộ Hình rồi vào lãnh Hình tào ở Gia Định, đoạn quyền lãnh Hiệp trấn Nghệ An.

Đời Minh Mạng Canh thìn 1820, ông mất, được truy tặng Hiệp biện đại học sĩ, thụy là Cẩm Hầu.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..