Năm sinh … – Kỉ Dậu 1129
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Danh thần đời Lý Nhân tông, có lúc nhà vua đổi họ cho ông là họ Trương.

Tài gồm văn võ được vua Lê trọng dụng, làm Hầu thị lang bộ Lễ. Nhưng cũng có lúc bị thất sủng, giáng chức, rồi phục chức lại như cũ.

Năm Bính ngọ 1126, có nhóm Mạc Hiến tụ tập nơi châu Quảng Nguyên, dấy lên phản loạn, chống lại triều đình. Ông nhận nhiệm vụ đem quân đi đánh dẹp.

Lúc sắp ra quân, ông truyền tập họp ngoài cửa Thái Hưng, tuyên đọc quân lệnh, khí thế lừng lẫy. Bọn Mạc Hiến 7 người trốn vào đất Tống, Lý Nhân tông đưa thư sang Tống, nên nhà Tống nghiên cứu bắt trả bọn Mạc Hiến cho nước ta.

Năm Đinh mùi 1127, Lý Nhân tông bệnh nặng sắp mất, truyền di chiếu tín nhiệm ông và Lưu Khánh Đàm. Vua mất, Thần tông lên ngôi, ông tuân di chiếu hết lòng phù tá vua mới, được thăng hàm Thái úy tước là Đại liêu ban. Nhà vua lại cho đổi họ của ông là họ Trương.

Năm Mậu thân 1128, ông được gia phong Thái sư, năm sau Kỉ dậu 1129, khoảng cuối năm ông mất.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like