Loading

Lâm Hoành

Tháng Ba 11, 2021| Admin
Năm sinh Giáp Thân 1824 – Quí Mùi 1883
Tỉnh thành Quảng Trị
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng, trước tên là Chuẩn, sau đổi là Hoành (về mặt chữ Hán, cũng đọc là Hoằng, nên có sách ghi là Lâm Hoằng) ; tướng đời Tự Đức. Quê xã Gia Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Năm Đinh mão 1867 đỗ cử nhân; Mậu thìn 1868 đỗ phó bảng, 44 tuổi cùng khoa với Nguyễn Thuật, Dương Khuê, Nguyễn Đình Tựu… từng đi sứ Trung Quốc năm 1880.

Làm Tham tri bộ Công. Năm 1883 khi giặc Pháp chiếm cửa Thuận, ông giữ nhiệm vụ trấn giữ Trấn hải đài ở cửa biển Thuận An. Thế yếu không chống nổi, ông nhảy xuống biển tuẫn tiết. Đương thời được sĩ phu và nhân dân kính trọng, được truy phong hàm Thượng thư.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ