Truyện CườiTruyện Cười Người Lớn

Làm đàn ông thiệt khổ

Phụ nữ ai cũng than rằng làm phụ nữ thiệt khổ, đàn ông cũng không kem cạnh họ cũng than làm đàn ông thiệt khổ, và nỗi khổ của họ là như thế này đây. Cùng đọc truyện cười Làm đàn ông thiệt khổ.

– Nếu em không lấy anh – chàng trai thề – Anh sẽ chết!

Cô gái đã cự tuyệt lời cầu hôn và 60 năm sau, chàng trai lăn ra chết.

“Nếu bạn không quyến luyến phụ nữ, thì phụ nữ cũng sẽ chẳng quyến luyến bạn, bởi bạn là một người quá sức lạnh lùng. Nhưng nếu bạn nhất mực quý mến phụ nữ thì phụ nữ cũng sẽ không quý mến bạn, vì bạn là một người đàn ông hết sức khờ khạo”.

o O o

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, nhưng nếu bạn cười với một cô gái trước mặt vợ thì nụ cười ấy lại là thuốc… đỏ.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..