Loading

Lại Thế Khanh

Tháng Hai 27, 2021| Admin

Võ tuớng đời Lê Anh tông, quê huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay thuộc tỉnh Thanh Hóa).

Khoảng năm Chính Trị 1558-1571, ông cùng Võ Sư Thước đem binh chia trấn các cửa biển, khiến thủy quân nhà Mạc và bọn cướp biến đều sợ oai, ông xông pha trận mạc hàng trăm phen. Ít lâu được lệnh rút quân về đóng giữ phủ An Trường. Được phong tước An Quận Công chức Thái phó vào năm Tân mùi 1571.

Năm Đinh dậu 1597 ông mất, được truy tặng là Khiêm Quốc Công.

Categories: [19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ