Văn thần đời Lê Chiêu tông, không rõ năm sinh, năm mất Quê xã Kim Lan, hạt Cầm Giang, tỉnh Hải Dương (nay thuộc tỉnh Hải Dương).

Năm Quang Thiệu 3 (Mậu dần 1518), ông đỗ Nhị giáp tiến sĩ, nổi tiếng thơ văn và là người có khí tiết, đương thời được mọi người kính trọng.

Làm quan đến Giám sát ngự sử. Khi Mạc Đăng Dung đảo chính (chiếm quyền), ông công khai chống đối. Việc không thành, ông gieo mình xuống sông Tức Mực tự tử.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Văn Tần

Tên khác Châm Vũ Năm sinh Mậu Thân 1908 -… Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Pháp…
Chi tiết

Lưu Túc

Tỉnh thành Phú Thọ Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Văn thần đời Lê Thánh tông, không…
Chi tiết

Hoàng Tăng Bí

Năm sinh Quí Mùi 1883 – Kỉ Mão 1939 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Trần Tiễn Thành

Tên khác Trần Thời Mẫn Năm sinh Quí Dậu 1813 – Quí Mùi 1883 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế…