Loading

Lại Duy Chí

Tháng Ba 5, 2021| Admin
Năm sinh Quí Sửu 1673 – …
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Hello tông, quê làng Cổ Loa, hạt Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Chính Hòa 21 (Canh thìn 1700), ông 27 tuổi, đỗ Tam giáp đồng Tiến sĩ. Làm quan đến chức Giám sát Đô ngự sử.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ