[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lại Đức Do

Văn thần đời Lê Thánh tông, quê làng Đáp Khê, hạt Chí linh, tỉnh Hải Dương.

Năm Hồng Đức 24 (Quí sửu 1493) ông 33 tuổi ứng thí đỗ Nhị giáp Tiến sĩ. Làm quan đến Đề hình giám sát ngự sử, được vua Lê Thánh tông và triều đình đương thời nể vì.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..