Văn thần đời Lê Thánh tông, quê làng Đáp Khê, hạt Chí linh, tỉnh Hải Dương.

Năm Hồng Đức 24 (Quí sửu 1493) ông 33 tuổi ứng thí đỗ Nhị giáp Tiến sĩ. Làm quan đến Đề hình giám sát ngự sử, được vua Lê Thánh tông và triều đình đương thời nể vì.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lưu Quí Kỳ

Năm sinh Kỉ Mùi 1919 – Nhâm Tuất 1982 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Phan Văn Bảy

Năm sinh Canh Tuất 1910 – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bùi Xuân Bào

Năm sinh Bính Thìn 1916 – Tân Mùi 1991 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ngô Đức Chính

Tỉnh thành Quảng Ninh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh thần đời Minh Mạng, không…