[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Lại Đăng Tiến

Năm sinh Đinh Sửu 1673 -…
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Thần tông, quê làng Phù Lưu, hạt Đông Sơn.

Năm Vĩnh thọ 4 (Tân sửu 1661) ông 24 tuổi, đỗ Tam giáp đồng Tiến sĩ. Làm quan đến chức Đề hình, sau khi chết được tặng Tham chính. Đương thời được sĩ phu trọng vọng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..