knox_1000x350
j730g-knox

Samsung Galaxy Note 9 (SM-N960F, SM-N960U)
Samsung Galaxy S9 S9 Plus (SM-G960F/FD, SM-G965F/FD)
Samsung Galaxy S8 S8 Plus (SM-G950F/FD, SM-G955F/FD)
Samsung Galaxy Note 8 Note FE (SM-N950F, SM-N935F)
Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung J3 J7 Pro Prime…
Samsung galaxy A3 A5 A7 Pro A8 A8 Plus
—————–
Samsung Galaxy J7 Pro không thể khôi phục cài đặt gốc.
Samsung Galaxy J7 Pro bị ẩn chế độ nhà phát triển (USB Debuging)
Samsung Galaxy J7 Pro bị nợ cước FPT / Viettel.
Samsung Galaxy J7 Pro lỗi MDM.
Samsung Galaxy J7 J7 Pro không vào được download mode,
Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F không thể khôi phục cài đặt gốc.
Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F bị ẩn chế độ nhà phát triển (USB Debuging)
Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F bị nợ cước FPT / Viettel.
Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F lỗi MDM.
Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F không vào được download mode,
Samsung Galaxy S8 / S8+ không thể khôi phục cài đặt gốc,
Samsung Galaxy S8 / S8+ bị ẩn chế độ nhà phát triển (USB Debuging)
Samsung Galaxy S8 / S8+ bị nợ cước FPT / Viettel
Samsung Galaxy S8 / S8+ lỗi MDM,
Samsung Galaxy S9 / S9+ (SM-G960F, SM-G965F) không thể khôi phục cài đặt gốc
Samsung Galaxy S9 / S9+ (SM-G960F, SM-G965F) không thể khôi phục cài đặt gốc,
Samsung Galaxy S9 / S9+ (SM-G960F, SM-G965F) bị ẩn chế độ nhà phát triển (USB Debuging)
Samsung Galaxy S9 / S8+ (SM-G960F, SM-G965F) bị nợ cước FPT / Viettel
Samsung Galaxy S9 / S9+ (SM-G960F, SM-G965F) lỗi MDM,
Samsung Galaxy S9 / S9+ (SM-G960F, SM-G965F) không thể khôi phục cài đặt gốc

Dịch Vụ Xóa Viettel FPT Knox Trên Samsung S8 S8+, J7 Pro, J7 Plus, J7 Prime, Note FE. Quý khách liên hệ 0128 444 8118 để được hỗ trợ!

fknox-vknox-unlockvungtau (1)
fknox-vknox-unlockvungtau (3)
fknox-vknox-unlockvungtau (6)
fknox-vknox-unlockvungtau (8)
fknox-vknox-unlockvungtau (4)
fknox-vknox-unlockvungtau (7)
fknox-vknox-unlockvungtau (2)
fknox-vknox-unlockvungtau (5)
fknox-vknox-unlockvungtau (2)

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table './minimum_unlock17/unlock_woocommerce_sessions' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO unlock_woocommerce_sessions (`session_key`, `session_value`, `session_expiry`) VALUES ('cf61df17d5ca08ecc6a149b811036cc8', 'a:7:{s:4:\"cart\";s:6:\"a:0:{}\";s:11:\"cart_totals\";s:367:\"a:15:{s:8:\"subtotal\";i:0;s:12:\"subtotal_tax\";i:0;s:14:\"shipping_total\";i:0;s:12:\"shipping_tax\";i:0;s:14:\"shipping_taxes\";a:0:{}s:14:\"discount_total\";i:0;s:12:\"discount_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_total\";i:0;s:17:\"cart_contents_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_taxes\";a:0:{}s:9:\"fee_total\";i:0;s:7:\"fee_tax\";i:0;s:9:\"fee_taxes\";a:0:{}s:5:\"total\";i:0;s:9:\"total_tax\";i:0;}\";s:15:\"applied_coupons\";s:6:\"a:0:{}\";s:22:\"coupon_discount_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:26:\"coupon_discount_tax_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:21:\"removed_cart_contents\";s:6:\"a:0:{}\";s:8:\"customer\";s:687:\"a:26:{s:2:\"id\";s:1:\"0\";s:13:\"date_modified\";s:0:\"\";s:8:\"postcode\";s:0:\"\";s:4:\"city\";s:0:\"\";s:9:\"address_1\";s:0:\"\";s:7:\"address\";s:0:\"\";s:9:\"address_2\";s:0:\"\";s:5:\"state\";s:0:\"\";s:7:\"country\";s:2:\"VN\";s:17:\"shipping_postcode\";s:0:\"\";s:13:\"shipping_city\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_1\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_address\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_2\";s:0:\"\";s:14:\"shipping_state\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_country\";s:2:\"VN\";s:13:\"is_vat_exempt\";s:0:\"\";s:19:\"calculated_shipping\";s:0:\"\";s:10:\"first_name\";s:0:\"\";s:9:\"last_name\";s:0:\"\";s:7:\"company\";s:0:\"\";s:5:\"phone\";s:0:\"\";s:5:\"email\";s:0:\"\";s:19:\"shipping_first_name\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_last_name\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_company\";s:0:\"\";}\";}', 1600972347) ON DUPLICATE KEY UPDATE `session_value` = VALUES(`session_value`), `session_expiry` = VALUES(`session_expiry`)