Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Nhân tông, không rõ tên, họ Kiều, pháp danh Trí Huyền, nên các tài liệu văn học cổ gọi ông là Kiều Trí Huyền.

Ông có kiến thức sâu rộng, chuyên tâm nghiên cứu kinh điển Phật học. Từng mở trường dạy học ở Thái Bình, thuộc lộ Hải Đông, phủ Tân Hưng, tỉnh Thái Bình.

Có lần sư Đạo Hạnh (Từ Lộ) đến thăm ông và đàm đạo về Thiền học. Sư Đạo Hạnh đọc một bài thơ hỏi ông về chân tâm:

“Cửu hỗn phàm trần vị thức câm (kim)
Bất trí hà xứ thị chơn tâm
Nguyện thùy chỉ địch khai phương tiện,
Liễu kiến như như đoạn khổ tầm.”

Bản dịch:

Lâu nay vẫn đám hồng trần,
Vàng còn chẳng biết, biết chân tâm nào
Xin cho trò bảo làm sao?
Cho tìm thấy rõ kẻo nao núng lòng.

Nghe sư Đạo Hạnh hỏi bằng mấy vần thơ, ông cũng đáp ngay:

“Ngọc lí bi thanh diễn diệu âm,
Cá trung mãn mục lộ thiền tâm.
Hà sa cảnh thí Bồ đề cảnh,
Nghĩ hướng Bồ đề cách vạn tầm.”

Bản dịch:

Rộn vang minh ngọc âm huyền diệu,
Phơi rõ lòng Thiền ngợp mắt trông.
Khắc cõi hà sa đâu cũng Phật
Mà như ta Phật cách muôn trùng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like