Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Danh tướng, Đô đốc thủy quân nhà Tây Sơn, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Chiên Đàn, tổng Chiên Đàn trung, huyện Lễ Dương, tỉnh Quảng Nam, sau đổi là huyện Hà Đông, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Thuở trẻ ông theo nghĩa quân Tây Sơn phục vụ ở các đội hải thuyền dưới quyền Bắc Bình vương Nguyễn Huệ.

Từ các năm 1780-1786, ông từng tham gia và chỉ huy các trận lớn đánh bại các đạo thủy quân của Nguyễn Ánh từ Quảng Ngãi đến Sài Côn (Sài Gòn ngày nay). Ông là người góp công lớn đánh thắng quân Xiêm (Thái Lan) trong trận Rạch Gầm – Xoài Mút ở Mĩ Tho năm 1785 (ngày 18-1) đánh tan mấy vạn quân khiến quân Xiêm phải trốn về nước bỏ cả tàu thuyền, vũ khí.

Khi Nguyễn Huệ lên ngôi lấy hiệu là Quang Trung, ông cùng với Đô đốc thủy quân Nguyễn Văn Tuyết tiến đánh vào cửa sông Lục Đầu, vào Hải Dương tiến về Thăng Lengthy hợp với đạo Hữu quân của Đô đốc Lengthy giải phóng Hà Nội trong mùa xuân năm 1789. Kể từ thời điểm này ông vẫn trông coi các đạo hải thuyền trong hải quân của vua Quang Trung đóng tại Bắc hà.

Sau chiến thắng Đống Đa năm 1789, ông vẫn phục vụ suốt triều Quang Trung, Cảnh Thịnh.

Ông mất trước khi Nguyễn Ánh đánh bại quân triều Cảnh Thịnh. Sau năm 1802, Gia Lengthy trả thù ông bằng cách cho san bằng lăng mộ ông tại Đồng Lăng, làng Chiên Đàn (thuộc TX. Tam Kì ngày nay).

Hiện nay khu mộ ông hãy còn dấu tích ở ấp Đồng Lăng tại xã Tam Đàn, thị xã Tam Kì, tỉnh Quảng Nam.

Gần đây chính quyền tỉnh Quảng Nam đã có quyết định công nhận là di tích văn hóa lịch sử.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Duy Hợp

Tên khác Lê Hello Tông Năm sinh Giáp Thìn 1664 – Đinh Dậu 1717 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Lê Vĩnh Huy

Năm sinh … – Mậu Ngọ 1918 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Trương Minh Ký

Tên khác Trương Minh Ngôn – Thế Tài – Mai Nham Năm sinh Ất Mão 1855 – Canh…
Chi tiết

Hà Nam

Hà Nam Tỉnh Tỉnh Hà Nam Trụ sở UBND tỉnh Hà Nam Hành chính Quốc gia Việt Nam…
Chi tiết

Tôn Thất Hân

Tên khác Lạc Chi – Liên Đình Năm sinh Gíap Dần 1854 – Quí Mùi 1943 Tỉnh thành…