[10]-Nhà Ngô (939-965)

Kiều Công Hãn

Một trong 12 sứ quân cuối đời Ngô, tự xưng Kiều Tam Chế, chiếm đóng ở vùng Phong Châu (thuộc huyện Bạch Hạc, Phong Châu) nay thuộc tỉnh Vĩnh Phú.

Khi Đinh Tiên Hoàng thống nhất đất nước. Ông tránh sang Trường Châu, rồi đến An Lũng (thuộc vùng Bái Dương, Hiệp Lực), tình thế khẩn bức, ông tự tử. Sau, được nhân dân lập đền thờ tại địa phương.

Đời lĩền Lê, có sai sửa miếu thờ ông, ghi tên vào tự điển.

Đời Lý Nhân tông, vẫn có sắc phong thần.

Đời Lê Nhân tông và mãi đến đời nhà Nguyễn cũng có ban sắc phong thần. Các xã Kì Bố, Bộ Xuyên, Nam Châu, Hiệp Lực, Bái Dương (thuộc huyện Võ Trân, tỉnh Nam Định; nay vẫn thuộc tỉnh Nam Định) đều có đền thờ ông.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..