Năm sinh Canh Thìn 1100 – Bính Thân 1176
Tỉnh thành Hưng Yên
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Anh tông, họ Kiều, không rõ tên thật, pháp danh Bản Tĩnh, quê ở hương Phù Điền, quận Vĩnh Khang, thuộc Lộ Giang (nay thuộc tỉnh Hưng Yên).

Thuở trẻ hiếu học, chuyên tâm nghiên cứu kinh điển, ông tinh thông cả Nho và Phật. Từng thọ giới với sư Mãn Giác (Lý Trường).

Năm Tân dậu 1141, ông trụ trì ở chùa Bình Dương núi Chí Linh. Công đức của ông được quan Hữu bậc Nguy Quốc Bảo kính trọng, tôn làm bậc thầy. Sau ông nhận lời mời của vị quan triều họ Dương đến trụ trì nơi chùa Càn An trong thành Thăng Lengthy.

Ông thường phát đại nguyện:

– Nguyện con đời đời chẳng làm tông chỉ của Phật, hạnh tự giác giác, tha không bao giờ giác cách, dùng phương tiện dẫn dắt mọi nguời đến cõi chí thiện.

Năm Bính thân 1176, đời Lý Cao tông, ông viên tịch trong tháng giêng thọ 76 tuổi ông cùng với sư Bảo Giám và Không Lộ làm thành thế hệ thứ 9 dòng thiền Quan Bích.

Ông còn lưu lại 3 bài kệ, bài thứ nhất tỏ ý:

(Đây là lời phát đại nguyện đã kể trên)

“Thế thế sinh sinh
Bạt muội Phật chỉ
Tự giác giác tha
Vô gián bỉ thử
Phương tiện đề huề
Nhập ư nhất qui”.

Bản dịch:

Kiếp kiếp lại đời đời
Phật chỉ phải sáng ngời
Ta, người đều giác ngộ,
Đây đó chằng phân đôi.
Dắt dìu nhau phương tiện,
Một lối cùng tới nơi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like