[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)[24]-Nước Việt Nam mới (1945 - nay)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Khương Hữu Dụng

Năm sinh Đinh Mùi 1907- Ất Dậu 2005
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)
– Nước Việt Nam mới

Nhà thơ, nhà giáo bút danh Thế Nhu, TN, HP, HZ… nhưng thường kí Khương Hữu Dụng, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1907 tại TX Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thời niên thiếu ông học tiểu học tại Hội An, trung học (ngành sư phạm) tại Trường Quốc học Huế.

Năm 1927 tốt nghiệp được bổ đi dạy ở Bình Định, Quảng Bình và một số tỉnh Cao nguyên và cuối cùng bị huyền chức tại Kontum vì có những hoạt động chống Pháp.

Ông từng cộng tác với các báo Tiếng Dân (Huế), Phụ nữ tân văn (Sài Gòn), Phụ nữ thời đàn (Hà Nội) và một số tờ báo khác.

Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, ông tham gia Tổng khởi nghĩa ở Đà Lạt, có chân trong ban Thường vụ Việt Minh tỉnh Lâm Viên. Sau đó ông chuyển sang hoạt động văn hóa, văn nghệ, thanh niên cứu quốc ở Liên khu 5.

Sau hiệp định Genève ông tập kết ra Bắc, công tác tại Hội Văn nghệ Việt nam, rồi về Hội Nhà văn, làm biên tập viên tạp chí văn học, và Nhà xuất bản Văn học ở Hà Nội.

Các tác phẩm chính (hầu hết là thơ):

Kinh nhật tụng của người chiến sĩ (1946)
Từ đêm mười chín (1951)
Những tiếng thân yêu (1962)
Quả nhỏ (1972)
Bi bô (1985)
Thơ Khương Hữu Dụng (1993)
Tuyển tập Khương Hữu Dụng (1992)
Tuyển tập Đường thi (1996)

Ngoài ra ông còn là dịch giả một số thơ cổ của Trung Quốc và Việt Nam.

Ông mất 17 tháng 5 năm 2005, thọ 98 tuổi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..