[09]-Xây nền tự chủ (905 - 938)

Khúc Thừa Mỹ

Con Khúc Hạo, thay cha làm Tiết độ sứ từ năm Đinh sửu 917.

Tuy ông không đủ năng lực như cha, nhưng cũng có tính quyết đoán chẳng kém.

Năm Quí vị 923, vua Nam Hán là Lưu Cung sai tướng Lý Khắc Chính đem quân sang xâm lược nước ta. Ông không chống nổi, bị địch bắt giải đi.

Nước ta từ ấy thuộc Nam Hán dưới quyền cai trị của Thứ sử Lý Khắc Chính và Lý Tiến. Cho đến năm Tân mão 931 mới được Dương Diên Nghệ là tướng của Khúc Hạo ngày truớc, dấy binh khởi nghĩa thành công.

Sử gọi đời Khúc Thừa Mỹ là Khúc Hậu chủ, đời Khúc Hạo là Khúc Trung chủ, Khúc Thừa Dụ là Tiên chủ.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..