[09]-Xây nền tự chủ (905 - 938)

Khúc Thừa Dụ

Người đã từng một thời trị nước an dân. Quê ở Hồng Châu (thuộc vùng Bình Giang và Ninh Giang tỉnh Hải Dương).

Ông vốn con nhà hào phú. Hồi bấy giờ nước ta bị nhà Đường đô hộ, nhưng thế nhà Đường đã suy, các hào kiệt dấy binh chống lại. Khúc Thừa Dụ được suy tôn làm lãnh tụ. Ông lãnh đạo thành công việc đánh đuổi bọn quan lại đô hộ rồi nắm chính quyền vào năm Bính dần 906, nhưng vẫn xưng là Tĩnh Hải tiết độ sứ.

Năm sau, Đinh mão 907, ông mất. Con là Khúc Hạo thay nắm quyền.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..