Một anh vốn nổi tiếng keo kiệt trong làng đến nỗi buổi tối vì sợ tốn dầu nên chẳng bao giờ dám bật đèn cả. Một buổi tối nọ có một anh bạn cũ từ xa sang chơi. Buổi tối, khách mới đến ngồi chơi có vài phút, chủ nhà đã vội vàng thổi phụt đèn đi. Thấy khách tỏ ý thắc mắc, anh ta liền bảo

– Ngồi nói chuyện với nhau, hà tất cần đèn với đóm, tốn dầu vô ích.

Chuyện trò xong, chủ nhà đứng dậy châm đèn. Khách vội kêu lên:

– Ấy khoan, đợi tôi mặc quần vào đã. Ngồi trong bóng tối hà tất phải mặc quần, mòn đũng vô ích.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like