Truyện CườiTruyện Cười Dân Gian

Không cần mặc quần

Một anh vốn nổi tiếng keo kiệt trong làng đến nỗi buổi tối vì sợ tốn dầu nên chẳng bao giờ dám bật đèn cả. Một buổi tối nọ có một anh bạn cũ từ xa sang chơi. Buổi tối, khách mới đến ngồi chơi có vài phút, chủ nhà đã vội vàng thổi phụt đèn đi. Thấy khách tỏ ý thắc mắc, anh ta liền bảo

– Ngồi nói chuyện với nhau, hà tất cần đèn với đóm, tốn dầu vô ích.

Chuyện trò xong, chủ nhà đứng dậy châm đèn. Khách vội kêu lên:

– Ấy khoan, đợi tôi mặc quần vào đã. Ngồi trong bóng tối hà tất phải mặc quần, mòn đũng vô ích.

Bài liên quan

Trả lời

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..