Tên khác Trọng Định – Mỹ Đình
Năm sinh Ất Mùi 1835 – Canh Thân 1920
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Danh sĩ đời Tự Đức tự là Trọng Định, hiệu Mỹ Đình quê làng Trực Mĩ (Chân Mĩ), xã Yên Thắng, huyện Đại Yên (hay Ý Yên), tỉnh Nam Định.

Năm Mậu dần 1878, ông đỗ cử nhân, đỗ tiến sĩ khoa Canh thìn năm 1880, 45 tuổi từng làm Đốc học Nam Định, rồi làm Tế tửu Quốc tử giám (Giám đốc).

Khiếu Năng Tĩnh là một học giả uyên thâm, một nhà giáo nổi danh đương thời.

Ông có lòng yêu nước và quí trọng nhân tài, chính ông và Tổng đốc Nghệ An là Đào Tấn đã hết lòng khích lệ và biểu dương tài năng của Phan Bội Châu. Bản thân Phan Bội Châu cũng khâm phục và chịu ân tri ngộ của ông và Đào Tấn.

Khi Hoàng giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị mất, ông có đôi liễn viếng:

“Trà Sơn kháng sớ kham thiên cổ;
Liên động huyền xa vị thập niên.”

Bản dịch:

Lừng muôn thuở, sớ Trà Sơn chống giặc
Gần mười năm xe Liên động quay về.

Khiếu Năng Tĩnh là một nhà văn nổi tiếng, một học giả uyên thâm, một nhà giáo dục lỗi lạc vào thời cận đại. Chính ông đã đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước.

Ông là đồng tác giả (cùng với Kiều Oánh Mậu) Tì Bà Quốc âm truyện.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Người Khơ Mú

Người Khơ Mú (/kəˈmuː/; Khmu: /kmm̥uʔ/ or /kmmúʔ/; tiếng Lào: ຂະມຸ [kʰámūʔ]; tiếng Thái: ขมุ [kʰāmùʔ]; tiếng Việt:…
Chi tiết

Phạm Công Trứ

Năm sinh Canh Tí 1600 – Ất Mão 1675 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Trịnh –…