Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Người nhà của Gia Long, không rõ năm sinh, năm mất. Khi còn tại chức Hoàng được Gia Long chiều chuộng, vì là quốc thích, nên thường làm nhiều điều ngang ngược, tiếp tay cho bọn cường hào ác bá hoành hành. Khi được phong tước Lý Chính Hầu, Hoàng càng hống hách, tàn bạo với nhân dân nhiều hơn.

Vào Gia Định, làm việc dưới quyền Tả quân Quận Công Lê Văn Duyệt, y vẫn ngang nhiên làm những điều trái phép, khiến nhân dân than oán, Lê Văn Duyệt cả giận, ghép tội xử trảm, hành quyết tại Gia Định. Nhân dân rất hả dạ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Ấm

Năm sinh Đinh Dậu 1897- Bính Thìn 1976 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Vương Duy Trinh

Tên khác Tử Cán – Đạm Trai – Hương Trì Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà…
Chi tiết

Bùi Đức

Tên khác Tăng Huy Năm sinh … – Ất Mùi 1835 Tỉnh thành Bình Thuận Thời kì –…
Chi tiết

Đoàn Kiểm Điểm

Năm sinh … – Canh Thìn 1940 Tỉnh thành Lạng Sơn Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Nguyễn Khoa Toàn

Tên khác Nguyễn Khoa Thuyên Năm sinh Giáp Thìn 1724 – Kỉ Dậu 1789 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế…