Tên khác Ngự Quảng Cái
Năm sinh Nhâm Dần 1842 – Bính Tuất 1886
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Liệt sĩ Cần vương chống Pháp, chiến sĩ Nghĩa hội thời Trần Văn Dư ở Quảng Nam, quê ở làng Khái Đông, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Nhân dân thường gọi ông là cụ Ngự Quảng Cái, vì ông làm quan đến chức Ngự sử tại triều.

Tính ông khảng khái và bất khuất. Từ năm 1885, ông cùng cụ Trần Văn Dư, Hường Thanh Hà (tức cụ Hường Hiệu – Nguyễn Duy Hiệu) tích cực hoạt động chống Pháp trên địa bàn Trung Lộc (Quế Sơn). Ông thường tuyên bố: “Ninh vi kê thủ, bất vi ngưu hậu”. (Thà làm đầu gà, không thèm làm đuôi trâu).

Ông cùng nghĩa quân chống Pháp trong các năm 1885, 1886. Đến khi sa vào tay giặc, không chịu khuất phục, ông bị giặc hành hình nơi bến đò Chợ Củi (bây giờ thuộc huyện Duy Xuyên, gần cầu Câu Lâu, trên quốc lộ 1, sông Thu Bồn).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đoàn Doãn Luân

Tên khác Đoàn Trác Luân – Nguyễn Trác Luân Năm sinh Canh Thìn 1700 -… Tỉnh thành Hưng…
Chi tiết

Ngô Thì Chí

Tên khác Học Tốn – Uyên Mật Năm sinh Quí Dậu 1753 – Mậu Thân 1788 Tỉnh thành…