Win10

Hướng dẫn tắt “Thời tiết và tin tức” trên Taskbar của Window 10.

Remove Weather and News from Windows 10's Taskbar

Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn tắt hoàn toàn phần “Thời tiết và Tin tức” khỏi thanh Taskbar của Window 10

Bấm chuột phải lên thanh Taskbar, rê chuột tới News and interests và bấm “Turn off”

Trả lời

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..