Tên khác Giác Ngộ
Tỉnh thành Phú Yên
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Cao tăng, tác giả Phật học triều Nguyễn, biệt hiệu là Sơn Nhân hòa thượng pháp hiệu Giác Ngộ nên đương thời gọi là Giác Ngộ đại sư, quê huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên. Không rõ năm sinh, năm mất.

Ngay từ thời tuổi trẻ, ông xuất gia tu học ở chủa Bích Nhã thuộc vùng cận sơn làng Phú Mĩ, huyện Đồng Xuân. Tương truyền ông tu khổ hạnh, Ở trong rừng, mặc áo đan bằng vỏ cây, lấy hai miếng gỗ làm guốc vượt qua sông núi một cách dễ dàng.

Năm 1839 vua Minh Mạng nghe tiếng ông thỉnh về kinh đô Huế, mời làm trụ trì chùa Giác Hoàng (chùa trong thành nội do vua Minh Mạng cho xây cất) và ban cho ông biệt hiệu Sơn Nhân hòa thượng.

Năm 1842, vua Thiệu Trị lại mời ông làm trụ trì Diệu Đế quốc tự. Sau đó, ông xin được rút về sơn am Phú Yên.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Phúc Tần

Tên khác Hiền Vương Năm sinh Kỉ Mùi 1619 – Đinh Mão 1687 Tỉnh thành Không rõ Thời…
Chi tiết

Diên Trường

Tên khác Thanh Ninh Năm sinh Quí Hợi 1863 – Ất Sửu 1925 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời…
Chi tiết

Trần Doãn Khanh

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Nhà ngoại giao triều Nguyễn, không…
Chi tiết

Đà Nẵng

Đà Nẵng Thành phố trực thuộc trung ương Thành phố Đà Nẵng Biểu trưng . . . .…
Chi tiết

Lê Phát An

Năm sinh Mậu Thìn 1868 – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành Long An Thời kì – Pháp đô…