[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hứa Mật Sô

Tên khác Giác Ngộ
Tỉnh thành Phú Yên
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Cao tăng, tác giả Phật học triều Nguyễn, biệt hiệu là Sơn Nhân hòa thượng pháp hiệu Giác Ngộ nên đương thời gọi là Giác Ngộ đại sư, quê huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên. Không rõ năm sinh, năm mất.

Ngay từ thời tuổi trẻ, ông xuất gia tu học ở chủa Bích Nhã thuộc vùng cận sơn làng Phú Mĩ, huyện Đồng Xuân. Tương truyền ông tu khổ hạnh, Ở trong rừng, mặc áo đan bằng vỏ cây, lấy hai miếng gỗ làm guốc vượt qua sông núi một cách dễ dàng.

Năm 1839 vua Minh Mạng nghe tiếng ông thỉnh về kinh đô Huế, mời làm trụ trì chùa Giác Hoàng (chùa trong thành nội do vua Minh Mạng cho xây cất) và ban cho ông biệt hiệu Sơn Nhân hòa thượng.

Năm 1842, vua Thiệu Trị lại mời ông làm trụ trì Diệu Đế quốc tự. Sau đó, ông xin được rút về sơn am Phú Yên.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..