Loading

Hoàng Viên Học

Tháng Ba 3, 2021| Admin
Tên khác Viên Học
Năm sinh Nhâm Ngọ 1072 – Bính Thìn 1136
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Nhân tông, không rõ tên thật, pháp danh Viên Học, quê làng Như Nguyệt, huyện Tế Giang (sau là huyện Văn Giang), tỉnh Bắc Ninh.

Ông học rộng, mộ đạo Phật, xuất gia, thọ giới với sư Chân Không (Vương Hải Thiềm). Rồi trụ trì ở chùa Đại An, trong huyện Tế Giang, theo dòng thiền Nam Phương.

Ông đạo hạnh cao, xa gần tín đồ theo học rất đông. Ông khuyến khích nhân dân làm điều thiện, mưu phúc lợi chung.

Ông chăm nom việc đắp đường, bắc cầu và chính ông đứng ra sửa chùa Quốc Thanh ở làng Phù Cam và đúc chuông lớn.

Ngày 14-6 Bính thìn (14-7-1136) ông mất, thọ 64 tuổi.

Còn lưu truyền một bài kệ Văn chung (Nghe tiếng chuông):

“Lục thức thường hôn chung dạ khổ,
Vô minh bị phú cửu mê dung.
Trú dạ văn chung khai giác ngộ,
Lãn thần tịnh sát đắc thần thông”.

Bản dịch:

Sáu căn ám ảnh khổ đêm dài,
Tăm tối sinh ra biếng nhác hoài.
Hôm sớm nghe chuông hồn tỉnh thức,
Vần thông được gặp, hết thần lười.

Categories: [13]-Nhà Lý (1010-1225)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ