Năm sinh Quí Mùi 1823 – Nhâm Thìn 1892
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhân sĩ, nhà thơ quê làng Phú Khê, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Năm Giáp tí 1864, ông đỗ giải nguyên, 41 tuổi, làm Tri huyện Nam Xương (Hà Nam).

Giặc Pháp tấn công Bắc kì lần thứ nhất (1873), ông cùng văn thân trong huyện mộ quân chống lại. Triều đình Huế kí điều ước 1874, ra lệnh giải tán nghĩa quân, ông bất bình cáo quan về làng.

Đến năm Nhâm ngọ 1882, giặc Pháp tấn công Hà Nội lần II, ông cùng các bạn đồng chí tập hợp nghĩa quân chống giặc. Ít lâu ông bị bắt giam ở Ninh Bình. Nhờ nguời quen vận động, ông được thả, bị quản thúc ở quê nhà.

Ông vẫn giữ vững được khí tiết, bất khuất, chẳng bao lâu bị bệnh mất.

Lúc ông bị giam, các bạn cũ đã ra hợp tác với Pháp, gởi sách và rượu vào ngục cho ông và khuyên đừng mơ mộng nữa hay thỏa hiệp với Pháp.

Ông làm thơ TRONG TÙ KHÔNG NGỦ.

“Thê thê phong vũ dạ trì trì,
Tức tức trùng thanh nhiễu tứ vi.
Dục bả di biên lai thụy pháp,
Nan tương trọc tửu áp hàn uy.
Mê đồ vị tất tri kim thị,
Mộng kính hà tu lãm cố phi.
Hồi thủ bách niên đô thị mộng,
Lân tường kê hưởng nhật tranh huy”.

Bản dịch:

Gió mưa buồn thảm kéo đêm dài,
Tiếng dế quanh nhà váng cả tai,
Sách nát không nhờ đưa ngủ tới.
Rượu nồng khó át rét ra oai.
Đường mê vị tất là nay đúng,
Lối mộng sao đành bào trước sai.
Nghĩ lại trăm năm đều mộng cả,
Tiếng gà giục sáng rộn bên ngoài

Ông là tác giả nhiều văn thơ có giá trị nghệ thuật

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bùi Thế Toại

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Võ tướng đời Lê Hiển tông, được…
Chi tiết

Đèo Mã Phục

Đèo Mã Phục Đèo Mã Phục (Việt Nam) Đèo Mã Phục là đèo trên quốc lộ 3 ở…
Chi tiết

Lê Văn Hiến

Năm sinh Giáp Thìn 1904 – Bính Tí 1996 Tỉnh thành Đà Nẵng Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đèo Măng Đen

Đèo Măng Đen Đèo Măng Đen (Việt Nam) Đèo Măng Đen là đèo trên quốc lộ 24 ở…