[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hoàng Tướng Hiệp

Năm sinh Bính Thân 1836 -…
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Tự Đức, con Hoàng giáp Hoàng Tế Mĩ (1795 -…) quê xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là Hà Nội).

Năm Mậu ngọ 1858 ông đỗ cử nhân, Ất sửu 1865 đỗ tiến sĩ, lúc 29 tuổi.

Ông làm Tuần phủ tỉnh Tuyên Quang, giặc Pháp xâm lược, mất thành, ông lánh sang Long Châu rồi mất ở đấy, được truy tặng Thượng thư bộ Lễ.

Hồi sinh thời Cao Bá Quát có bài thơ tặng ông:

“Bảng dĩ hoàng danh tánh diệc Hoàng,
Tranh truyền Lễ bộ Thượng thư lang.
Thiên nhân học bản lai sư phụ,
Trung hiếu ngôn năng động đế vương.
Mai dũ xuân hoa Đông Ngạc lí.
Hiển môn trú cẩm Bắc Bình hương.
Chí đình hiệp tác suy ông thọ,
Bào hốt tam nhân lưỡng bái đường”.

Bản dịch:

Hoàng bảng ghi tên họ cũng Hoàng
Người truyền con của Thượng thư quan,
Thiên nhân lộc gốc nhờ sư phụ
Trung hiếu lời hay cảm đế vương,
Đông Ngạc hiên mai xuân rạng rỡ.
Bắc Bình làng gấm sắc huy hoàng.
Chí đình đa hợp cùng dâng thọ,
Bào hốt ba mà hai bái đường.

Ông là tác giả một số thơ văn đã được khắc in, nhưng nay đã thất lạc.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..