Tỉnh thành Ninh Bình
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hiển tông, không rõ năm sinh, năm mất, người tỉnh Ninh Bình.

Năm Quí hợi 1743, ông đỗ Hương cống, làm đến Hiền trung đại phu tước Thì Trung Tử.

Ông nổi tiếng thơ văn, được sĩ phu trọng vọng. Đời bấy giờ ca tụng 7 văn hào ở đất Trường An (Trường An thất hào), ấy là ông và 6 người nữa: Tham nghị Nguyễn Tử Dự ở xã Hộ Giá, Thừa chính Nguyễn Đoan Trước ở xã Phúc Am, Thị độc Ninh Thấu ở xa Côi Trì, Hiến Phó sứ Trân Đình Chí ở xã Bồ Xuyên, Thiêm sự Trịnh Xuân ở xã An Liêu, và Tham chính Phạm Kiêm Huyền ở xã Thiên Trì.

Ông có soạn sách Sử kí cùng với Tể tướng Nguyễn Lệ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Cả

Đèo Cả là một trong những ngọn đèo lớn và hiểm trở tại miền Trung Việt Nam .…
Chi tiết

Nguyễn Đình Trụ

Tên khác Chỉ Đường Năm sinh Đinh Mão 1627- Quí Mùi 1703 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì…
Chi tiết

Nguyễn Phúc Tần

Tên khác Hiền Vương Năm sinh Kỉ Mùi 1619 – Đinh Mão 1687 Tỉnh thành Không rõ Thời…
Chi tiết

Nguyễn Khắc Nhu

Tên khác Xứ Nhu – Song Khê Năm sinh Tân Tị 1881 – Canh Ngọ 1930 Tỉnh thành…