[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hoàng Trọng Cung

Tỉnh thành Ninh Bình
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hiển tông, không rõ năm sinh, năm mất, người tỉnh Ninh Bình.

Năm Quí hợi 1743, ông đỗ Hương cống, làm đến Hiền trung đại phu tước Thì Trung Tử.

Ông nổi tiếng thơ văn, được sĩ phu trọng vọng. Đời bấy giờ ca tụng 7 văn hào ở đất Trường An (Trường An thất hào), ấy là ông và 6 người nữa: Tham nghị Nguyễn Tử Dự ở xã Hộ Giá, Thừa chính Nguyễn Đoan Trước ở xã Phúc Am, Thị độc Ninh Thấu ở xa Côi Trì, Hiến Phó sứ Trân Đình Chí ở xã Bồ Xuyên, Thiêm sự Trịnh Xuân ở xã An Liêu, và Tham chính Phạm Kiêm Huyền ở xã Thiên Trì.

Ông có soạn sách Sử kí cùng với Tể tướng Nguyễn Lệ.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..