[12]-Nhà Tiền Lê (980-1009)

Hoàng Thành Nhã

Người đời Tiền Lê, không rõ năm sinh, năm mất.

Chán công danh, ông lánh mình ở ẩn, nghiên cứu đạo Phật, sùng tính Phật giáo.

Nổi tiếng là vị cư sĩ tài năng, nên triều đình vẫn có nhiều lúc vời ông ra giúp việc. Không từ chối được ông vẫn phải gắng gượng giúp ích phần nào về văn hóa, đạo lí.

Năm Đinh mùi 1007, ông phụng mạng Lê Ngọa triều (Long Đĩnh) cùng với cư sĩ Minh Xưởng đi sứ nhà Tống. Chuyến đi sứ này, ông có đem về hai bộ Cửu kinh và Địa tạng kinh.

Nhà Tiền Lê suy sụp, ông mai danh ẩn tích, không tha thiết việc đời nữa.

Bài liên quan

87 nhận xét

 1. Pingback: cialis france
 2. Pingback: zithromax pill
 3. Pingback: cialis onine
 4. Pingback: ivermectin 80 mg
 5. Индивидуальный подход к
  консультированию! Консультация по Skype Индивидуальный подход к консультированию!

  Рейтинг психологов. Заказать консультацию
  психолога. Сімейні консультації.
  Профессиональные психологи.
  Цены на услуги и консультации психолога.

 6. Pingback: ivermectin 5
 7. Pingback: ivermectin topical
 8. Pingback: ivermectin 10 mg
 9. Pingback: cialis funny
 10. Pingback: viagra depoxatine
 11. Pingback: ivermectin 500ml
 12. Pingback: best ed pill

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..