[21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hoàng Thạc Phụ

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Danh thần triều Tây Sơn Nguyễn Huệ, không rõ năm sinh, năm mất.

Sau khi vua Quang Trung mất, ông hết lòng phò tá vua Cảnh Thịnh, làm đến Đô sát thự đô ngự sử, tước Hello Quang hầu.

Năm Canh thân 1800, ông đem chiếu chỉ và lễ vật vào Nghệ An, thỉnh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp ra giúp việc.

Ông tận tụy vói nhà Tây Sơn, được vua Quang Trung, Cảnh Thịnh trọng vọng, tin cẩn quan quân hết lòng ủng hộ.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..