Năm sinh Ất Mão 1795 -…
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Minh Mạng, sinh năm Ất mão 1795, quê làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông, ngụ cư làng Đông Ngạc, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Ông là con tiến sĩ Lê Xuân Thự, và là thân phụ của tiến sĩ Hoàng Tướng Hiệp.

Năm Ất dậu 1825, ông đỗ giải nguyên; năm sau Bính tuất 1826 đỗ nhị giáp tiến sĩ 31 tuổi.

Làm quan đến Tham tri bộ Binh, rồi đổi sang bộ Lại. Đến đời Tự Đức, được tham dự ở tòa Kinh Diên và Viện Cơ mật, Viện Hàn lâm. Có đi sứ nhà Thanh, ông làm chánh sứ, được người Trung Quốc kính nể.

Lúc mất, được tặng Thượng thư bộ Lễ

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Nóc Mò

Đèo Nóc Mò Đèo Nóc Mò (Việt Nam) Đèo Nóc Mò là đèo trên quốc lộ 3B ở…
Chi tiết

Phạm Thế Hiển

Năm sinh Quí Hợi 1803 – Tân Dậu 1861 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Đào Thành Đô

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhân sĩ cận đại, không rõ năm…
Chi tiết

Lê Dực

Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Văn thần đời Lê Hiến tông, không rõ…
Chi tiết

Đoàn Hữu Trung

Năm sinh Giáp Thìn 1844 – Bính Dần 1866 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn…