Loading

Hoàng Tăng Bí

Tháng Ba 14, 2021| Admin
Năm sinh Quí Mùi 1883 – Kỉ Mão 1939
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Chí sĩ, Danh sĩ cận đại, tự Nguyên Phu, hiệu Tiếu Mai, quê xã Đông Ngạc, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay là Thành Phố Hà Nội).

Năm Bính ngọ (1906) ông đỗ cử nhân (á nguyên) tại Trường thi Nam Hà, tới năm Canh tuất 1910, ông đỗ phó bảng, nhiệt thành yêu nước, ông đóng góp tâm huyết khá nhiều trong cuộc vận động Duy tân, nâng cao dân trí, dân sinh. Có lúc bị Pháp bắt giam và an trí tại Huế, được nhạc gia là Tổng tài Cao Xuân Dục bảo lãnh khỏi đi đày Côn Đảo.

Ông từng viết báo Trung Bắc tân văn cùng với Dương Bá Trạc, Nguyễn Đỗ Mục, Doãn Kế Thiện có lúc ông dạy Việt văn tại trường Trung học Gia Long ở Hà Nội, nhưng có lúc bị cấm dạy.

Năm Kỉ mão 1939, ông mất hưởng dương 56 tuổi.

Các tác phẩm của ông:

Đệ bát tài tử Hoa Tiên kí (tuồng). Hà Nội, Mạc Đình Tư, 1913.
Nghĩa nặng tình sâu (tuồng Mị Châu Trọng Thủy) Hà Nội, nhà in Nghiêm Hàm, 1926.
Thù chồng nợ tước (tuồng Trưng Trắc – Trưng Nhi). Hà Nội, Tân Dân xuất bản, 1927.

Ngoài ra ông còn dịch một số tiểu thuyết Pháp ra tiếng Việt như:

Paul et Virgine.
La chal’mière indienne của Bemadin de Saint Pierre.
Le comte de Monte Cristo của Alexandre Dumas, nhưng không có điều kiện xuất bản.

Trong thời gian làm báo Trung Bắc tân văn, ông có dich đặng bộ Sử Trung Quốc thời Xuân Thu, kí tên là Tiểu Mai.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), [23]-Pháp đô hộ (1883-1945), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ