Danh thần nhà Mạc, hiệu Lãn Trai, quê xã Lai Xá, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, sinh khoảng năm 1515-1520, không rõ năm mất.

Năm Giáp thìn 1544, ông đỗ tiến sĩ, làm đến Thượng thư bộ Hộ, tước Vịnh Kiều Hầu, có đi sứ nhà Minh. Ngoài ra ông còn là một nhà văn nổi tiếng đương thời. Khi chết còn để lại đời các tác phẩm:

Tiểu độc lạc phú
Tứ thời khúc vịnh (chữ Nôm)
Sứ trình khúc
Sứ Bắc Quốc ngữ thi tập

Phan Huy Chú phê bình ông:

“Lê Trung hưng về trước có Vịnh Kiều Hầu (Hoàng Sĩ Khải), Lê Trung hưng về sau có Đường Xuyên Tử (Vô Duy Đoán)”.

Sứ Bắc Quốc ngữ thi tập (1 quyển) do ông viết, Lê Quí Đôn, Phan Huy Chú có nhắc trong các sách của mình.

Sứ trình khúc (1 quyển) cũng do ông biên soạn lúc đi sứ Trung Quốc.

Sau hai bộ sách nói trên, Phan Huy Chú ghi thêm: “Hoàng Sĩ Khải giỏi văn quốc âm (Nôm)”.

Nhưng theo Đại Việt sử kí toàn thư (quyển 17) có chép việc Hoàng Sĩ Khải đi đón sứ bộ nhà Minh sang nước ta, nhưng không thấy nói đến Hoàng Sĩ Khải đi sang sứ nhà Minh. Đoạn văn ấy như sau: “Năm Nhâm ngọ niên hiệu Lê Quang Hưng thứ 5, Mạc Diên Thành thứ 5, tháng Hai, (ngày 18-3-1582) nhà Mạc sai Thượng thư bộ Hộ kiêm Quốc tử giám tế tửu là Vịnh Kiều bá Hoàng Sĩ Khải, cùng Nguyễn Năng Nhuận, Nguyễn Lễ, Vũ Văn Khuê và các người khác lên nơi đầu biên giới ở Lạng Sơn đợi đón sứ thần là bọn Lương Phùng Thìn đi sứ về”.

Như vậy, hai bộ sách nói trên tuy có nhan đề như thế nhưng có lẽ Hoàng Sĩ Khải làm vào dịp đón sứ bộ Lương Phùng Thìn về năm 1582, chứ không phải Hoàng Sĩ Khải đi sứ sang nhà Minh.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like