Năm sinh … – Tân Dậu 1801
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Xử sĩ thời Nguyễn sơ, quê làng Thái Dương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.

Ông học thức uyên bác, có lần Nguyễn Huệ vời ra, ông từ chối. Họ Nguyễn Phúc muốn dùng ông, ông cũng tạ từ, ở ẩn không màng danh lợi.

Ông mất khoảng năm Tân dậu 1801, văn chương ông còn được truyền tụng: Hoài Nam ca khúc (Khúc ngâm Hành Nam) dài 670 câu lục bát, thêm nhiều bài thơ Đường luật, một bài văn tế, một bài văn cáo gồm trong ca khúc ấy, và một bản dịch Chức cẩm Hồi văn của Tô Huệ.

Khúc Hoài Nam được con gái Nguyễn Phúc Khoát là Ngọc Huyên sao ra truyền vào Nam. Đây là áng văn chương xuất sắc vào thời kì văn học lịch triều đang phát triển.

Con ông là Hoàng Hoán được vua Gia Lengthy vời làm quan đến chức Hữu Tham tri bộ Lại. Các hậu duệ ông đều làm quan các triều kế tiếp.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Hữu Chỉnh

Năm sinh … – Đinh Mùi 1787 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Đặng Văn Ký

Tên khác Minh Tài Năm sinh Kỉ Hợi 1899 – Ất Mão 1975 Tỉnh thành Không rõ Thời…
Chi tiết

Hoàng Đình Thể

Năm sinh … – Bính Ngọ 1786 Tỉnh thành Bắc Giang Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Lê Văn Tập

Năm sinh Canh Thân 1860 – Giáp Dần 1914 Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Pháp đô…