Năm sinh … – Bính Ngọ 1786
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng đời Lê Hiển tông, quê ở Vân Cốc tỉnh Sơn Tây (nay là tỉnh Hà Tây).

Trước ông theo Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ hoạt động ở vùng Hải Dương, sau hàng nhà Lê, dần dần làm đến Đốc trấn Sơn Tây, Tuyên Quang. Năm Giáp ngọ 1774, ông xin trấn giữ phương Nam, để ngừa cuộc biến loạn có thể dấy lên, không được chấp thuận, ông cùng các quan lui về ở Khán Sơn. Nghĩa quân Tây Sơn ra Bắc, tiến khỏi Vị Hoàng. Chúa Trịnh phải sai sứ triệu ông, tặng cho một đầu hươu tươi và một lạng phục quế. Ông đã già lại bệnh, vẫn ra lãnh nhiệm vụ cùng với 8 người con và một người rể đem binh đi chống giữ. Đôi bên cầm cự ít lâu, Tây Sơn rút binh. Ông được phong làm Tư Không, tước Thạch Quận Công, trấn thủ ở Sơn Tây.

Năm Bính ngọ 178 6, Tây Sơn tiến binh mạnh, 6 người con ông chết trận, chỉ còn 2 người lui chạy, bị Nguyễn Hữu Chỉnh bắt sống. Tây Sơn khêp ông vào tội chém đầu nhưng giảm cho tự vận. Ông uống thuốc độc chết vào năm Bính ngọ 1786.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Văn Ái

Tên khác Phan Văn Tâm – Đồng Giang – Chuyết Phu Năm sinh Canh Tuất 1850 – Mậu…
Chi tiết

Phạm Dương Nhân

Năm sinh Đinh Hợi 1887- Bính Thìn 1916 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Dương Cảo

Tên khác Dương Cao – Dương Công Cao Năm sinh Bính Tuất 1586 -… Tỉnh thành Bắc Ninh…