[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hoàng Phúc Lợl

Năm sinh … – Tân Sửu 1841
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng đời Thiệu Trị, quê huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.

Ông xuất thân làm lãnh binh, đóng giữ thành Trấn Tây. Năm Tân sửu 1841, ông chỉ huy quân sĩ chống quân Xiêm xâm phạm vùng Ba Xuyên, tử trận, được phong tặng Anh võ tướng quân. Chiến hữu của ông là Hoàng Hữu Số thay ông dẹp yên quân Xiêm và cũng bị tử thương, được tặng Phó vệ úy.

Ông và Hoàng Hữu Số được thờ ở đền Trung nghĩa của triều Nguyễn.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..