Năm sinh … – Tân Sửu 1841
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng đời Thiệu Trị, quê huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.

Ông xuất thân làm lãnh binh, đóng giữ thành Trấn Tây. Năm Tân sửu 1841, ông chỉ huy quân sĩ chống quân Xiêm xâm phạm vùng Ba Xuyên, tử trận, được phong tặng Anh võ tướng quân. Chiến hữu của ông là Hoàng Hữu Số thay ông dẹp yên quân Xiêm và cũng bị tử thương, được tặng Phó vệ úy.

Ông và Hoàng Hữu Số được thờ ở đền Trung nghĩa của triều Nguyễn.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hồ Huệ Bá

Năm sinh Giáp Ngọ 1894 – Mậu Ngọ 1978 Tỉnh thành An Giang Thời kì – Pháp đô…