[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hoàng Ngũ Phúc

Năm sinh Quí Tị 1713 – Bính Thân 1776
Tỉnh thành Bắc Giang
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng đời Lê Hiển tông, quê làng Phụng Công, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Lúc trẻ ông tự thiến, được vào hầu trong cung, đến năm Canh thân 1740, ông làm Thiếu giám, tước Việp Trung Hầu, lần thăng đến Nội sai Hình phiên.

Năm Quí hợi 1743, ông làm Thống lãnh quân cơ, dâng chúa 12 điều quân pháp, ông được tán thưởng và được cho thi hành.

Năm Tân mùi 1741, ông cùng Phạm Đình Trọng đánh bại Nguyễn Hữu Cầu và Nguyễn Danh Phương, đưọc phong tuớc Việp Quận Công, gia phong Đại Tư đồ kiêm trấn thủ Sơn Nam.

Năm Ất dậu 1765, được ban kim bài khắc 4 chữ “Dữ quốc đồng hưu” (Cùng hưởng an vui với nước nhà).

Năm Giáp ngọ 1774, ông đã 62 tuổi xin về hưu, chúa Trịnh Sâm cho về, tỏ lòng lưu luyến, phong ông là Quốc lão. Nhưng không lâu cuộc tranh chấp Trịnh – Nguyễn xảy ra dồn dập, triều đình vời ra, ông lãnh mạng đem quân đi đánh chúa Nguyễn. Đại quân ông tràn qua lũy Trấn Ninh, tiếp lấy Phú Xuân, bắt được Trương Phúc Mortgage, rồi được cử làm Trấn thủ Thuận Hóa.

Năm Ất mùi 1775, đi đánh dẹp ở vùng giáp giới Quảng Yên, bị thất bại, ông dâng sớ xin lui quân và cáo về dưỡng bệnh. Được chấp thuận, tháng chạp năm ấy ông ngồi thuyền về quê, đến tháng giêng năm sau, Bính thân 1776 thì mất ở Vĩnh Dinh (Nghệ An), thọ 63 tuổi. Được triều đình Lê – Trịnh phong thượng đẳng Phúc thần và cho thờ vào trong đền miếu vua chúa.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..