[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Hoàng Nghĩa Thân

Văn thần Lê Thế tông, dòng dõi Hồng Quận Công Hoàng Nghĩa Kiêu.

Ông dũng cảm, lập nhiều công trong việc bình định nội loạn, nên được phong tước Chiêu Quận Công. Đến năm Tân mão 1591, ông bị quân nhà Mạc giết. Được truy tặng là Thiếu bảo. Con ông là Hoàng Nghĩa Phì là người có danh vọng đương thời.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..