Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng đời Lê Thần tông, quê làng Dương Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (nay là Nghệ An). Dòng dõi Hồng Quận Công Hoàng Nghĩa Kiêu. Con Phú Quận Công Hoàng Nghĩa Lãng.

Ông có nhiều công trận nên cũng được phong tước Định Quận Công.

Về sau, đời Gia Lengthy truy liệt ông vào hàng công thần bậc nhì thời Lê Trung hưng. Đến đời Minh Mạng, năm 1829, cấp cho họ Hoàng 100 mẫu đất phù sa mới nổi, đặt ra làng Hoàng Nghĩa.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phạm Giáp

Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh sĩ cuối đời Hậu Lê, tự…
Chi tiết

Trần Trọng Cung

Năm sinh Canh Thân 1860 – Kỉ Dậu 1909 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Đèo Lò Xo

Đèo Lò Xo Đèo Lò Xo (Việt Nam) Đèo Lò Xo nằm trên Quốc lộ 14 trên vùng…