Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Tương Dực, quê làng Mạc Xá, huyện Chương Đức, tỉnh Hà Đông.

Trong nước loạn lạc, ông có công lo việc trị bình. Ông đỗ đầu nhất giáp tiến sĩ khoa Tân mùi 1511, làm đến Tham tri chính sự kiêm Ngự sử.

Ông là thân phụ Hoàng Tế Mĩ, Hoàng Khắc Ninh đều là bậc hiền tài có danh tiếng đời Hậu Lê.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Duy Mật

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Con thứ 11 của Lê Dụ tông,…
Chi tiết

Châu Văn Tiếp

Tên khác Châu Doãn Ngạnh Năm sinh Mậu Ngọ 1738 – Giáp Thìn 1784 Tỉnh thành Bình Định…

Người Cống

Người Cống (tên gọi khác Xắm Khống, Mông Nhé, Xá Xeng) là dân tộc thiểu số cư trú…