Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng đời Lê Thần tông, con út của thái phó Hồng Quốc Công Hoàng Nghĩa Kiều, em Chiêu Quận Công Hoàng Nghĩa Thân, Quê huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (nay vẫn là Nghệ An).

Nguyên quán vốn ở tỉnh Hưng Yên, nhưng thân phụ ông lúc làm Thống binh ở Nghệ An, lấy vợ ở đấy sinh ra ông, mới theo đinh tịch quê mẹ.

Ông cũng là thế phiệt công thần, có công dẹp quân nhà Mạc, được phong tước Phú Quận Công. Sau, ông bị quân Mạc giết tại Sơn Nam, được truy tặng Thiếu úy.

Con trai ông là Hoàng Nghĩa Phúc cũng là bậc tướng tài.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Vũ Huyên

Tên khác Trạng Cờ Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh thủ cờ…
Chi tiết

Cao Xuân Dục

Năm sinh Nhâm Dần 1842 – Quí Hợi 1923 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Đoàn Hữu Trung

Năm sinh Giáp Thìn 1844 – Bính Dần 1866 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Nguyên Bá Phát

Năm sinh Tân Dậu 1921 – Quí Dậu 1993 Tỉnh thành Đà Nẵng Thời kì – Pháp đô…