Loading

Hoàng Nghĩa Kiều

Tháng Ba 5, 2021| Admin
Tỉnh thành Hưng Yên
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng đời Lê Chiêu tông, quê làng Hoàng Vân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (nay vẫn là Hưng Yên). Sau dời vào sinh sống ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (các đời sau vẫn vậy).

Nhà Lê trung hưng, có công lao đóng góp của ông nhiều, được phong Thái phó, tước Hồng Quốc Công, từng phục vụ dưới quyền Thái sư Trịnh Kiểm.

Ông là tằng tổ của Đông Quận Công Hoàng Nghĩa Giao; con cháu về sau đều là bậc tướng giỏi, hầu hết là Quận Công và nhiều nguời khi mất được phong Phúc thần.

Con ông là Chiêu Quận Công Nghĩa Thân, Phú Quận Công Nghĩa Lãng, cháu nội là Lan Quận Công Nghĩa Phì đều lỗi lạc. Vợ ông là công chúa Mĩ Thạnh (Lê Thị Ngọc Tiếng).

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ