[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hoàng Nghĩa Hello

Tỉnh thành Hưng Yên
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Hello tông, con Đông Quận Công Hoàng Nghĩa Giao, quê làng Hoàng Vân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ông dày công giúp vua Lê, chúa Trịnh, nhất là năm Bính thìn 1676, có công bình định nội loạn ở Lăng Giang, ông được phong tước Lãng Quận Công.

Cả gia tộc ông hầu hết đều có tước Quận Công và nhiều nguời khi mất được phong Phúc thần, uy danh chẳng kém gì họ Đinh (Đinh Văn Tả) ở Hàm Giang.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..