[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hoàng Nghĩa Giao

Năm sinh Quí Hợi 1623 – Nhâm Dần 1662
Tỉnh thành Hưng Yên
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng đời Lê Thần tông, quê làng Hoàng Vân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông tổ bốn đời là Hoàng Nghĩa Thân, cha là Hoàng Nghĩa Phì đều là Quận Công đời Lê.

Nhiều công trận, ông làm đến Đô đốc đồng tri, tước Đông Quận Công.

Năm Canh tí 1660, ông cùng Lê Thì Hiến đánh thắng tướng chúa Nguyễn là Chiêu Vô Hầu Nguyễn Hữu Dật, được tấn phong Phó tướng Tả đô đốc.

Năm Nhâm dần 1662 ông mất, hưởng dương 39 tuổi. Được truy tặng Thái phó, thụy Dũng Lược và phong làm Phúc thần.

Con ông là Nghĩa Hello, cháu ba đời là Nghĩa Bá cũng đều có danh tiếng. Phan Huy Chú bình phẩm ông:

“Nghĩa Giao là người khí khái hào mại, dũng lược đều hay. Khi ra trận hét vang lừng, hễ đánh là thắng. Ông là dòng dõi nhà tướng có tài năng vào bậc nhất thời bấy giờ”.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..