Năm sinh Quí Hợi 1623 – Nhâm Dần 1662
Tỉnh thành Hưng Yên
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng đời Lê Thần tông, quê làng Hoàng Vân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông tổ bốn đời là Hoàng Nghĩa Thân, cha là Hoàng Nghĩa Phì đều là Quận Công đời Lê.

Nhiều công trận, ông làm đến Đô đốc đồng tri, tước Đông Quận Công.

Năm Canh tí 1660, ông cùng Lê Thì Hiến đánh thắng tướng chúa Nguyễn là Chiêu Vô Hầu Nguyễn Hữu Dật, được tấn phong Phó tướng Tả đô đốc.

Năm Nhâm dần 1662 ông mất, hưởng dương 39 tuổi. Được truy tặng Thái phó, thụy Dũng Lược và phong làm Phúc thần.

Con ông là Nghĩa Hello, cháu ba đời là Nghĩa Bá cũng đều có danh tiếng. Phan Huy Chú bình phẩm ông:

“Nghĩa Giao là người khí khái hào mại, dũng lược đều hay. Khi ra trận hét vang lừng, hễ đánh là thắng. Ông là dòng dõi nhà tướng có tài năng vào bậc nhất thời bấy giờ”.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Châu Hải Kỳ

Tên khác Võ Văn Côn Năm sinh Canh Thìn 1920 – Quí Dậu 1993 Tỉnh thành Quảng Nam…
Chi tiết

Hoàng Phú Sổ

Tên khác Huỳnh Phú Sổ Năm sinh Kỉ Mùi 1919 – Đinh Hợi 1947 Tỉnh thành An Giang…
Chi tiết

Ngô Đình Khôi

Năm sinh Ất Mùi 1895 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ninh Địch

Năm sinh Đinh Mão 1687-… Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn thần…