Loading

Hoàng Kim Xán

Tháng Ba 11, 2021| Admin
Năm sinh … – Mậu Ngọ 1858
Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Gia Long, thân phụ Hoàng Kế Viêm, quê huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình.

Ông xuất thân làm Tri huyện Lệ Thủy, rồi thăng lần đến Thượng thư bộ Hình; sung Kinh lược Đại sứ Nam Định. Khi làm Tổng đốc Định An thì mất tại chức, được tặng Hiệp biện đại học sĩ.

Đến đời Tự Đức, khoảng năm Mậu ngọ 1858 được liệt thờ ở đền Hiền lương.

Con trưởng ông là Thản, được ấn thụ viên ngoại lang, con thứ hai là Hoàng Kế Viêm cháu là Vĩ làm đến Hiệp biện đại học sĩ.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ