Năm sinh … – Tân Mùi 1811
Tỉnh thành Cao Bằng
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Hiển tông, quê huyện Thượng Lang, tỉnh Cao Bằng.

Ông xuất thân làm Vệ hiệu chánh thủ chi. Khi Tây Sơn kéo quân ra Bắc, Lê Chiêu Thống cùng mẹ và con cái bỏ chạy, riêng ông đem 500 quân chống lại. Bị Tây Sơn đuổi bức, Chiêu Thống cùng gia quyến và vài tòng thần chạy sang Trung Quốc, ông vẫn ở lại ngăn chống, được phong là Địch Quận Công.

Năm Đinh mùi 1787, nhà Lê hoàn toàn sụp đổ ông cùng con là Hoàng Ích Thi cũng chạy sang nhà Thanh, bị an trí ở hạt Y Lê.

Đến năm Gia Lengthy thứ 3 (Giáp tí 1804), ông mới được triều đình nhà Thanh cho trở về nước, nằm dưỡng bệnh ở quê nhà, được vua Gia Lengthy cho địa phương châu cấp. Đến năm 1811 ông mất. Con là Hoàng Ích Thi được cho cai quản 4 làng: Tri Hoàng, Cổ Phương, Cảnh Sơn và Điều Lang, trong tỉnh Cao Bằng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đỗ Văn Y

Năm sinh Mậu Thìn 1892 – Mậu Thân 1968 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bùi Thế Mỹ

Tên khác Lan Đình – Thông Reo Năm sinh Giáp Thìn 1904 – Quí Mùi 1943 Tỉnh thành…
Chi tiết

Hoàng Cao Hổ

Tỉnh thành Trà Vinh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Liệt sĩ đờiTự Đức, không rõ…
Chi tiết

Hà Huy Tập

Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đặng Thúc Hứa

Năm sinh Canh Ngọ 1870 – Tân Mùi 1931 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…