[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Hoàng Ích Hiểu

Năm sinh … – Tân Mùi 1811
Tỉnh thành Cao Bằng
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Hiển tông, quê huyện Thượng Lang, tỉnh Cao Bằng.

Ông xuất thân làm Vệ hiệu chánh thủ chi. Khi Tây Sơn kéo quân ra Bắc, Lê Chiêu Thống cùng mẹ và con cái bỏ chạy, riêng ông đem 500 quân chống lại. Bị Tây Sơn đuổi bức, Chiêu Thống cùng gia quyến và vài tòng thần chạy sang Trung Quốc, ông vẫn ở lại ngăn chống, được phong là Địch Quận Công.

Năm Đinh mùi 1787, nhà Lê hoàn toàn sụp đổ ông cùng con là Hoàng Ích Thi cũng chạy sang nhà Thanh, bị an trí ở hạt Y Lê.

Đến năm Gia Lengthy thứ 3 (Giáp tí 1804), ông mới được triều đình nhà Thanh cho trở về nước, nằm dưỡng bệnh ở quê nhà, được vua Gia Lengthy cho địa phương châu cấp. Đến năm 1811 ông mất. Con là Hoàng Ích Thi được cho cai quản 4 làng: Tri Hoàng, Cổ Phương, Cảnh Sơn và Điều Lang, trong tỉnh Cao Bằng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..