Năm sinh Đinh Dậu 1837-…
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Tự Đức, quê xã Quảng Tế, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên.

Năm Quí dậu 1873, đỗ giải nguyên năm Ất hợi 1875, đỗ Đồng tiến sĩ, 38 tuổi, làm đến Biện lí bộ Binh, gồm coi về Sở Thương chính.

Năm Nhâm ngọ 1882, giặc Pháp đánh chiếm thành Hà Nội, ông cùng Khâm sai Trần Đình Túc lãnh sứ mạng đi thương thuyết rồi làm Bố chính sứ Hà Nội. Ít lâu, về triều làm Thị lang, sung vào nội các.

Những khi ngoài Bắc có việc, ông được cử cùng với Đoàn Văn Hội đi thu xếp được bổ Tham tri bộ Lại, rồi đổi qua bộ Hộ.

Đời Đồng Khánh, ông làm Thượng thư bộ Công, Hiệp biện đại học sĩ, rồi mất.

Ông xuất thân là con nhà chài lưới, chăm học đến thành đạt, đương thời có ca dao truyền tụng về ông:

Cha chài mẹ lưới trên sông,
Đứa con thi đỗ làm ông trên bờ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Kiên Giang

Kiên Giang Tỉnh Tỉnh Kiên Giang Hòn Phụ Tử ở huyện Kiên Lương Hành chính Quốc gia Việt…
Chi tiết

Phạm Chấn Yêm

Năm sinh Ất Dậu 1885 – Canh Tuất 1910 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Công Trứ

Năm sinh Mậu Tuất 1788 – Mậu Ngọ 1858 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn…