Loading

Hoàng Hữu Số

Tháng Ba 11, 2021| Admin
Năm sinh … – Tân Sửu 1841
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng đời Thiệu Trị, quê huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.

Ông cùng với Hoàng Phúc Lợi đem binh vào Nam, đóng giữ ở thành Trấn Tây. Tân sửu 1841, giặc Xiêm xâm phạm vùng Ba Xuyên (nay là Sóc Trăng), Lãnh binh Hoàng Phúc tử trận. Ông thay quyền, cầm quân đánh dẹp được quân Xiêm, nhưng bị tử thương, được truy tặng Phó vệ úy, thờ vào đền Trung nghĩa với Hoàng Phúc Lợi.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ