[14]-Nhà Trần (1225-1400)[15]-Nhà Hồ (1400-1407)

Hoàng Hối Khanh

Văn thần nhà Hồ, quê làng Bái Trại, huyện An Định.

Năm Giáp tí 1384, đời Trần phế đế, ông đỗ Thái học sinh, làm An phủ sứ.

Sau theo Hồ Quí Ly, được Quí Ly cho làm Chính hình viện đại phu.

Rồi khi Hồ Qúi Ly cướp quyền nhà Trần, Hoàng Hối Khanh được phong làm Hành khiển.

Khi quân Minh sang xâm lược, Hoàng Hối Khanh bị Trương Phụ bắt giải về hành dinh. Khi đến cửa bể Đan nhai, ông tự tử… Phụ bêu đầu ông ở chợ Đông Đô.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..