Năm sinh … – Bính Ngọ 1786
Tỉnh thành Bắc Giang
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Lê Hiển tông, quê huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Giang).

Ông có tài thao lược, giỏi cầm binh, làm trấn thủ Hưng Hoá. Năm Kỉ sửu 1769, ông lãnh tướng ấn đốc suất trấn binh hai đạo Tuyên Quang, Hưng Hoá tiến đánh Trấn Ninh, cùng Nguyễn Thế Phan, Bùi Thế Đạt hơp sức đánh dẹp xong nhóm Lê Duy Mật. Năm Giáp ngọ 1774, trong cuộc phân tranh Trịnh – Nguyễn ông theo Hoàng Ngũ Phúc đi đánh ở Thuận Hoá, thúc quân tiền phong phá luỹ, dày công trận.

Năm Bính thân 1776, Hoàng Ngữ Phúc được lệnh rút về trấn giữ miền Bắc, ông lãnh mạng làm phó tướng, trợ lực Đại tướng Hoàng Phùng Cơ và Thống tướng Tạo Quận Công Phạm Ngô Cầu trấn giữ Thuận Hoá.

Năm Bính ngọ 1786, nghĩa quân Tây Sơn kéo ra, dùng kế li gián, khiến ông bị Phạm Ngô Cầu bỏ rơi, và chẳng mấy ngày thì Phạm Ngô Cầu hoảng sợ xin hàng.

Ông vẫn chống cự với Tây Sơn. Đến lúc thế cùng lực tận, tự đâm cổ chết trên mình voi. Hai con ông cũng chết trận.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đỗ Thị Đệ

Năm sinh Nhâm Tuất 1802 – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Đèo Chiềng Pấc

Đèo Chiềng Pấc Đèo Chiềng Pấc (Việt Nam) Đèo Chiềng Pấc là đèo trên quốc lộ 6 ở…
Chi tiết

Đặng Văn Ngữ

Năm sinh Canh Tuất 1910 – Đinh Mùi 1967 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đèo Sài Hồ

Đèo Sài Hồ Đèo Sài Hồ (Việt Nam) Đèo Sài Hồ là đèo trên quốc lộ 1 cũ…