Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Con Mâu Nghĩa Công Hoàng Đình Ai, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Hoàng tài gồm văn võ, phù tá Lê Anh tông, từng đương đầu với các tướng Mạc và đàn áp các cuộc nổi loạn của dân chúng. Được triều đình phong tước Lương Quận Công (sách Lịch triều hiến chương loại chí – nhân vật ghi chép là Trọng Quận Công).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Thạch

Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh tướng, của Bình Định vương Lê…
Chi tiết

Nguyễn Thành

Tên khác Triết Phu – Tiểu La Năm sinh Quí Hợi 1863 – Tân Hợi 1911 Tỉnh thành…
Chi tiết

Dương Bá Cung

Năm sinh Giáp Dần 1794 – Mậu Thân 1848 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Nguyễn Phan Vinh

Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Chiến sĩ nghĩa hội thời Cần Vương…